Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

Južná trieda 10
04001 Košice
IČO: 31946615

Informácie o inštitúcii Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

 
 

O škole

Základné informácie o škole


  Hotelová akadémia v súčasnosti realizuje výchovno-vzdelávací proces podľa vypracovaných školských vzdelávacích programov. Tie  sú v súlade s modernými trendmi vyučovania, kvalitnou praktickou prípravou s požiadavkami trhu práce, ktorú  zabezpečuje  vo vlastných priestoroch s modernou technológiou.  
   Naším poslaním je pripraviť vhodných adeptov pre trh práce, sebavedomých a tvorivých mladých ľudí, schopných presadiť sa v spoločnosti. Vychovávame reprezentantov Slovenska v EÚ s dobrými jazykovými znalosťami získanými štúdiom na škole a v krajinách EÚ napr. Francúzsko, Fínsko, Portugalsko, Španielsko, Nemecko...  

Zabezpečujeme  výučbu v týchto odboroch:

Študijné odbory:                                                                                  

           Kritéria                                           prijímacieho konania pre školský rok 2012/2013             

    Učebné odbory: Kritéria                                   prijímacieho konania pre školský rok 2012/2013    
6323 6 00 hotelová akadémia ha.pdf   štvoročné: sos.pdf
 
6444 4 čašník servírka sos.pdf   2977 2 cukrár kuchár
6445 4 kuchár   2978 2 cukrár pekár   
6405 4 pracovník marketingu   trojročné :
      6445 2 kuchár 
Nadstavbové štúdium :        
2982 4 02 potravinárska výroba    

Študijný odbor prehlbuje a rozširuje poznatky o technologických procesoch, ktorými sa spracúvajú poľnohospodárske produkty na potravinárske výrobky. Absolventi majú  vedomosti a poznatky o metódach prevádzkovej a výstupnej kontroly. Získajú poznatky o organizácii a riadení výrobných procesov a pracovných kolektívov, o inovácii potravinárskej výroby a o zavádzaní nových ekologických technológií.                                                                                   


nadstavba.pdf
6421 4 spoločné stravovanie     Študijný odbor prehlbuje a rozširuje poznatky o technologických procesoch v potravinárstve, ktorými sa spracúvajú poľnohospodárske produkty na potravinárske výrobky. Absolventi majú  vedomosti a poznatky o metódach prevádzkovej a výstupnej kontroly. Získajú poznatky o organizácii a riadení výrobných procesov a pracovných kolektívov, o inovácii potravinárskej výroby a o zavádzaní nových ekologických technológií.
         
Pomaturitné štúdium :          
6314 6 cestovný ruch        

Prečo sa oplatí prísť k nám:
•    Moderná, technicky dobre vybavená škola /moderná telocvičňa, posilňovňa/
•    Poloha školy -  blízko centra
•    Možnosť získania certifikátov:
o     barman /odborník na miešané nápoje/
o     somelier /odborník na víno/
o     barista / odborník na kávu/
•    Možnosť študijných pobytov v 14 krajinách EÚ
•    Kvalitná výuka jazykov – angličtina, nemčina, francúzština, ruština
•    Bohatá záujmová činnosť
•    Získanie jedinečných, praktických odborných zručností v učebných odboroch:
o     cukrár
o     pekár
o    kuchár
 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Ing. Emil Egreši
Mgr. Iveta Mihočková
Email školy: sekretariat@zsjuznake.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit